Đại Hội Công Đoàn Trường mầm non Vàng Anh, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 20288

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường mầm non Vàng Anh đã tổ chức Đại Hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

 

Hình ảnh tập thể trường mầm non Vàng Anh

Hình ảnh đoàn chủ tịch làm việc

Hình ảnh phát biểu của đồng chí Hiệu trưởng

Hình ảnh đồng chí Hiệu trưởng tặng quà BCHCĐ nhiệm kỳ 2017-2023

Hình ảnh BCHCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt nhận nhiệm vụ